?> Globos centras

^Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rietavo socialinių paslaugų centras

Tel. (8-448) 68 210, el. p. rspcentras@gmail.com, Darbo laikas I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val. Mus rasite L. Ivinskio g. 8,Rietavas

Facebook vizualas

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip patnumatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai:66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė:likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia:2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos:15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Globos centras

Rietavo socialinių paslaugų centras vykdo globos centro funkciją 

https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1309745&p_org=4388&p_fix=y&p_gov=n 

 

ĮSAKYMAS DĖL BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ IR SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJŲ, SUTINKANČIŲ PRIIMTI LIKUSĮ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKĄ BET KURIUO PAROS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

KVIEČIAME MINĖTI GLOBĖJŲ DIENĄ

 

 

Pirmąjį liepos sekmadienį Lietuvoje yra minima Globėjų diena. Siekiant atkreipti dėmesį į vaikų globą ir globėjus, keisti neigiamas visuomenės nuostatas, jau trečius metus iš eilės kiekvienoje savivaldybėje vyksta renginių savaitė, skirta Globėjo dienai paminėti. Vaikų globos savaitės renginių tikslas – šviesti savivaldybių gyventojus vaikų globos tema bei paminėti Globėjo dieną.

Informuojame, kad šiais metais Vaikų globos savaitė vyks nuo birželio 26 iki liepos 2 d.

 

Teikiamos paslaugos:

Informavimas

GIMK konsultacijos

Tarpininkavimas

Psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės) globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams ir globojamiems (rūpinamiems), įtėviams

Savitarpio pagalbos grupės

Globos koordinatoriaus paslaugos globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams ir globėjams (rūpintojams), įtėviams

Nukreipimo pas kitus specialistus paslauga

Globojamų (rūpintojų) ir įtėvių paieška globos netekusiems vaikams

Transporto paslauga

Pagrindinių GIMK mokymų organizavimas

Specializuotų GIMK mokymų organizavimas

GIMK mokymų artimiesiems giminaičiams organizavimas

Tęstiniai GIMK mokymai

Rekomendacijų rengimas dėl svečiavimosi ir rekomendacijų rengimas BVGN darbuotojams

Išvadų dėl tinkamumo globoti ir įvaikinti rengimas

Individualaus pagalbos plano vaikui sudarymas

Intensyvios pagalbos teikimas krizių atvejų

Bendradarbiavimas su biologiniais vaiko tėvais, susitikimų organizavimas

Susitikimo protokolų surašymas

Globos kokybės vertinimas

Atokvėpio paslaugos organizavimas

 

GIMK mokymai: (Tarnybos atestuoti asmenys)

Pagrindiniai

Specializuoti

 2024 m. mokymai planuojami  pagal poreikį Rietavo socialinių paslaugų centre.

 

Konsultacijos:

Individualios (globos koordinatorė)

Grupinės pagal poreikį (globos koordinatorė, psichologė)

 

Psichologas dirba pagal grafiką (3 kartus per mėnesį):

 

2024-03-27

2024-04 mėn. grafikas pateikimas 1 d.d.

 

Skubiais atvejais kreiptis telefonu: +370 61513800

 

Globos centro veikla:

1. organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką, vykdo Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos), vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas;

2.  dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka, ir koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams, teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikalingą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);

3.  koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;

4.  teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;

5. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais; vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;

6. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams  giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams;

7. būsimųjų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo įvaikinti, globoti (rūpinti) vaiką patikrinimas, pirminis įvertinimas, apmokymų organizavimas, išvadų dėl jų pasirengimo tapti globėjais (rūpintojais) ar įvaikintojais teikimas.

 

Paslaugas teikia:

 

Vytautė Verpertinskaitė Socialinis darbuotojas/globos koordinatorius /Tarnybos atestuotas asmuo

Darbo laikas

I-IV 8.00–17.00 val.

    V 8.00-15.45val.

Pietų pertrauka 12.00- 12.45 val.

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. +370 677 20 904

Tarnybos atestuotas asmuo  Danutė Stončiuvienė

Darbo laikas

Kasdien darbo dienomis nuo 7.00 iki 8.00 val.

Kasdien darbo dienomis nuo 17.00 iki 18.00 val.

Penktadienį nuo 15.45 iki 16.45 val.

Tel. +370 615 82 603

 

 

 

Savitarpio pagalbos grupės  

Kas mėnesį pagal susitarimą su globėjais (rūpintojais)

 

 

Globos centras

 

 

 vaikai-yra-vaikai-baneris1200x120 1