^Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rietavo socialinių paslaugų centras

PASLAUGOS

 

 

Integrali pagalba. Asmens prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti, dienos globos ir slaugos poreikio vertinimo metu užpildytos formos, finansinių galimybių vertinimai ir kiti dokumentai, reikalingi integralios pagalbos asmens namuose skyrimui, perduodami Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai  Rietavo savivaldybės socialinių paslaugų teikimo komisijai (toliau – Komisija), kuri priima sprendimą dėl integralios pagalbos skyrimo.

Integrali pagalba teikiama komandos principu. Komandą formuoja Centro direktorius. Komandos tikslas – išsiaiškinti dienos globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos, priežiūros (pagalbos) priemones bei socialines paslaugas. Kiekvienas komandos narys pagal nustatytą kompetenciją teikia dienos globos ir (ar) slaugos namuose paslaugas ir asmeniškai atsako už suteiktų paslaugų kokybę. Apie integralios pagalbos paslaugų skyrimą asmeniui Centras informuoja asmens pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisiregistravęs, šeimos gydytoją.

Projekto „Kolybiškos integralios pagalbos sukūrimas ir teikimas Rietavo savivaldybėje“ įgyvendinamo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, vykdymo laikotarpiu integralios pagalbos gavėjams slaugos paslaugos, teikiamos nemokamai.