^Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rietavo socialinių paslaugų centras

Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

 

Bendrosios socialinės paslaugos:

  

- Informavimas.

 

- Konsultavimas.

 

- Tarpininkavimas ir atstovavimas.

 

- Transporto organizavimas.

 

- Maitinimo organizavimas.

 

- Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

 

- Sociakultūrinės paslaugos.

 

-Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas.

 

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių  paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas -  grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis  į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius, teikiant kompleksinę pagalbą.

 

Socialinių paslaugų centre teikiamos šios specialiosios paslaugos:

-  Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

-  Pagalba į namus paslaugos.

- Laikinas apnakvindinimas (iki 3 parų), trumpalaikė socialinė globa (rūpyba) socialinės rizikos šeimų vaikams likusiems be tėvų globos.

- Vaikų užimtumo grupė „Būk mano draugas“.