^Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rietavo socialinių paslaugų centras

Telefonas: (8-448) 68 210, el. p. rspcentras@gmail.com, Darbo laikas I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45, Mus rasite: L. Ivinskio g. 8, Rietavas

Globos centras

Rietavo socialinių paslaugų centras vykdo globos centro funkciją 

https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1309745&p_org=4388&p_fix=y&p_gov=n 

 

ĮSAKYMAS DĖL BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ IR SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJŲ, SUTINKANČIŲ PRIIMTI LIKUSĮ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKĄ BET KURIUO PAROS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

KVIEČIAME MINĖTI GLOBĖJŲ DIENĄ

 

globos-savaite-post-23465-s500x500

Pirmąjį liepos sekmadienį Lietuvoje yra minima Globėjų diena. Siekiant atkreipti dėmesį į vaikų globą ir globėjus, keisti neigiamas visuomenės nuostatas, jau trečius metus iš eilės kiekvienoje savivaldybėje vyksta renginių savaitė, skirta Globėjo dienai paminėti. Vaikų globos savaitės renginių tikslas – šviesti savivaldybių gyventojus vaikų globos tema bei paminėti Globėjo dieną.

Informuojame, kad šiais metais Vaikų globos savaitė vyks nuo birželio 27 iki liepos 3 d.

 

Teikiamos paslaugos:

Informavimas

GIMK konsultacijos

Tarpininkavimas

Psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės) globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams ir globojamiems (rūpinamiems), įtėviams

Savitarpio pagalbos grupės

Globos koordinatoriaus paslaugas globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams ir globėjams (rūpintojams), įtėviams

Nukreipimas pas kitus specialistus paslauga

Globojamų (rūpintojų) ir įtėvių paieška globos netekusiems vaikams

Transporto paslauga

Pagrindinių GIMK mokymų organizavimas

Specializuotų GIMK mokymų organizavimas

GIMK mokymų artimiesiems giminaičiams organizavimas

Tęstiniai GIMK mokymai

Rekomendacijų rengimas dėl svečiavimosi ir rekomendacijų rengimas BVGN darbuotojams

Išvadų dėl tinkamumo globoti ir įvaikinti rengimas

Individualaus pagalbos plano vaikui sudarymas

Intensyvios pagalbos teikimas krizių atvejų

Bendradarbiavimas su biologiniais vaiko tėvais, susitikimų organizavimas

Susitikimo protokolų surašymas

Globos kokybės vertinimas

Atokvėpio paslaugos organizavimas

 

GIMK mokymai: (Tarnybos atestuoti asmenys)

Pagrindiniai

Specializuoti

Artimiesiems giminaičiams

Tęstiniai 2022-05 mėn. iki 2022-08 mėn. (visos temos pagal programą) BVGN darbuotojams, Rietavo socialinių paslaugų centre penktadieniais 16 val.

2022-05 mėn. iki 2022-08 mėn. (visos temos pagal programą) globėjams (rūpintojams), trečiadienį 17 val.

Konsultacijos:

Individualios (globos koordinatorė nuo 8,00 iki 12,00 val.)

Grupinės pagal poreikį globos koordinatorė, psichologė

Psichologas I – III pirmadienį nuo 9,00 iki 18,00 val.

II pirmadienį nuotoliu

Nuotoliu pagal poreikį

 

Globos centro veikla:

1. organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką, vykdo Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos), vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas;

2.  dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka, ir koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams, teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikalingą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);

3.  koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;

4.  teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;

5. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais; vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;

6. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams  giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams;

7. būsimųjų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo įvaikinti, globoti (rūpinti) vaiką patikrinimas, pirminis įvertinimas, apmokymų organizavimas, išvadų dėl jų pasirengimo tapti globėjais (rūpintojais) ar įvaikintojais teikimas.

 

Paslaugas teikia: 

Dargevičienė Jūratė (vaiko priežiūros atostogose)

Vytautė Verpertinskaitė
Pareigos – socialinė darbuotoja/Globos koordinatorė

Darbo laikas I-IV 8,00 – 12,0

Pareigos - atestuotas tarnybos asmuo (GIMK f-a)

Darbo laikas I-IV 17,00 – 19,00

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+370 677 20904
Danutė Stončiuvienė,
Pareigos – direktorė, atestuotas tarnybos asmuo (atliekanti papildomą GIMK j-ją).
Darbo laikas I-IV 17,00 – 19,00; V 16,45-18.45
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+370 615 82603

Psichologas  I – III pirmadienį nuo 9,00 iki 18,00 val.

+370 671 16590

II pirmadienį nuotoliu

Nuotoliu pagal poreikį

 

Savitarpio pagalbos grupės  

DATA

UŽSIĖMIMO PAVADINIMAS

 

06-17

Globos savaitės aptarimas

Globos savaitės renginių pristatymas bei įteikiami kvietimai globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams.

07-01

Sunkus amžius - paauglystė

Grupinė konsultacija, dalyviai dalinasi patirtimi, ką reiškia globoti (rūpintis) paaugliu.

08-19

Ekskursija

Ekskursija į Ventės ragą.

09-23

Globos centro leidinio aptarimas

Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų foto, pasisakymai, straipsnio aptarimas, iškilusios problemos ir lūkesčiai.

10-21

Psichologinė grupinė konsultacija

Grupės užsiėmimą ves GC psichologė.

11-18

Filmo peržiūra

Filmo peržiūra „ Drugelio širdis“ ir aptarimas.

12-16

Adventinė popietė

Kalėdiniai sveikinimai ir 2023 metų plano aptarimas.

 

 

Globos centras

 

 

 vaikai-yra-vaikai-baneris1200x120 1